Slide background
Slide background
Slide background

basculabile pe 3 părţi

Tandem

Slide background

Incarcator frontal

de curte

Slide background

 

OEHLER MECANICA

peste 60 de ani de experienţă în domeniu

 

SC OEHLER MECANICA SRL este o companie autorizată dedicată producerii și comercializării de remorci agricole.
Societatea vine în sprijinul dezvoltării agriculturii românești, punând la dispoziție un program complex de remorci agricole.

 

CATEGORII PRODUSE

ANUNȚ

“S.C.OEHLER MECANICA S.R.L. titular al proiectului proiectul ,,Panouri fotovoltaice, 1instalatie de 400Kw/h,anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in localitatea Mârşa , str. Uzinei, nr. 1.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu , str. Hipodromului nr.2A ,municipiul Sibiu, judetul Sibiu, in zilele de luni-joi,orele 08,00-16,30 precum și vineri intre orele 08,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Sibiu.”

ANUNȚ

“SC OEHLER MECANICA SRL cu sediul în Mârșa, str. Uzinei nr. 1,anunţă depunerea solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu.
Activitate se încadrează în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul: 2.6.Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc.
Informațiile privind impactul potențial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, jud. Sibiu, zilnic de luni-joi, între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14.
Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Sibiu sau prin e-mail la office@apmsb.anpm.ro până la data de 29.07.2022”

ANUNȚ

“S.C.OEHLER MECANICA S.R.L. titular al proiectului,, Extinderea capacității de producție prin achiziționare de spații noi de producție,anexe” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul,, Extinderea capacitatii de producție prin achiziționare de spații noi de producție,anexe” propus a fi amplasat in judetul Sibiu,localitatea Mîrşa , str. Uzinei, nr. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr.2A,municipiul Sibiu,judetul Sibiu,în zilele de luni-vineri,orele 10,00-12,00 precum și la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentării/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Sibiu.”

Programul-operational